Algemene voorwaarden

De webshop Bob Lunch Bar van Van Lierde-Corthals BVBA, met maatschappelijke zetel Centrumlaan 44, 9400 Ninove, BTW BE0657783724, RPR Gent, hierna Bob Lunch Bar, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker/klant van deze webshop. Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Bob Lunch Bar moet de klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, tenzij wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Bob Lunch Bar aanvaard zijn.

Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen. Bob Lunch Bar is gerechtigd ten allen tijde de prijzen aan te passen. Dit laatste heeft geen gevolgen voor lopende bestellingen en zullen worden uitgevoerd tegen de overeengekomen prijzen. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.  Zo leveren wij gratis vanaf €40 (veertig) in de door ons voorziene regio. Bij bestellingen kleiner dan €40 (veertig) wordt een meerprijs van €2,50 per levering aangerekend.

Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Dergelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Bob Lunch Bar niet. Bob Lunch Bar is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Bob Lunch Bar is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. allergenen, ingrediënten, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant om vooraf met ons contact op te nemen. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Bob Lunch Bar. Bob Lunch Bar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld, zoals de maximale bestelhoeveelheid van 10 stuks per artikel, zolang de voorraad strekt en rekening houdend met de bestellingstermijn zoals bij de buffetten zijnde 6 werkdagen (op voorhand te bestellen).

Aankopen

De op de website aangeboden producten met bijbehorende prijzen gelden als een vrijblijvend aanbod, dat door de klant kan worden aanvaard hetzij rechtstreeks aan Bob Lunch Bar, hetzij door de gehele bestelprocedure te doorlopen en te voltooien. De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen 
Bancontact (gratis)
KBC/CBC Payment Button (gratis)
Belfius Direct Net (gratis)
ING Home’Pay (gratis)

Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webshop kunnen worden afgehaald in onze winkel, gelegen op de Centrumlaan 44 te Ninove of worden enkel geleverd in België en in de door ons voorziene regio. Bob Lunch Bar levert gratis vanaf €40 (veertig) in de door ons voorziene regio. Bij leveringen kleiner dan €40 (veertig) wordt een meerprijs van €2,50 per levering aangerekend. Wanneer de klant zijn bestelling komt afhalen in onze winkel Bob Lunch bar vervalt deze meerprijs. De leveringstermijnen zoals vermeld op de website en zoals doorgegeven in de bevestigingse-mails zijn indicatief. Bob Lunch Bar zal zich tot het uiterste inspannen deze indicatief afgegeven
leveringstermijnen te behalen. Indien en voor zover Bob Lunch Bar niet binnen 60 dagen de bestelde producten aan de klant kan leveren heeft de klant het recht, nadat Bob Lunch Bar heeft laten weten de overeenkomst niet
binnen de hiervoor gestelde termijn te kunnen uitvoeren, om de overeenkomst te annuleren. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de afhaling of levering, moeten door de klant onverwijld worden gemeld aan Bob Lunch Bar. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de klant bij levering aan de klant. Indien en naar mening van de klant de eigenschappen van het product niet voldoen aan de overeenkomst treedt de klant in overleg met Bob Lunch Bar. Aangezien de geleverde producten veelal dagverse/gekoelde producten betreffen, worden deze producten niet door de klant teruggestuurd naar Bob Lunch Bar. Klachten zijn alleen mogelijk indien:
De klant na ontvangst het geleverde product onmiddellijk heeft geïnspecteerd en eventuele gebreken aan Bob Lunch Bar binnen twee dagen per email (info@bob-lunchbar.be) heeft laten blijken.
De klant hierbij minimaal de naam, afleveradres en een beschrijving van het gebrek vermeldt;
De klant geen van de producten van de levering heeft genuttigd, waarover de klant klachten heeft.
Indien na onderzoek van Bob Lunch Bar blijkt dat de eigenschappen van het product wel voldoen aan de overeenkomst zal Bob Lunch Bar met de klant in overleg treden.
Indien na onderzoek van Bob Lunch Bar blijkt dat het product niet voldoet aan de overeenkomst, heeft de klant recht op een vervangend product, mits nog leverbaar. Mocht het vervangende product niet leverbaar zijn, dan heeft de klant recht op de terugbetaling van het desbetreffende product.

Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Bob Lunch Bar respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.
De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.
U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag Bob Lunch Bar, Centrumlaan 44, 9400 Ninove, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. Het is mogelijk dat de verkregen persoonsgegevens worden doorgegeven aan met ons samenwerkende bedrijven. De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Bob Lunch Bar heeft dus
geen toegang tot uw paswoord. Bob Lunch Bar houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@bob-lunchbar.be.

Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen "cookies" op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Bevoegdheid Het Belgisch recht is van toepassing, alle geschillen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Gent.